petak, 4. siječnja 2013.


Pozdravi i lipe riči u prolazu


Moj naklon. 
Poštovanje. 
Priporučan se.
Zdravi i veseli bili.
Kome va!
Adio van ga!
Živija mi!
Evala!
E, rodijak!
Godino!
A, ti!
Zenzo!
Lipo li te je viditi!
Di si se uputila?
Ne denjaš se ni jav'ti, a?
Di si se zaletija?
Šta si se zbleznija?
Vrag odnija prešu!
Šta si se potulija?
Oće l' to?!
Da ne znan da si to ti,
ne bi te pripozna!
Aj!

Ko oće koga našeg treviti, najboje mu je da se prijapodne zaputi prama pazaru, di će mu se ukazati prilike, da jednomen od naših reče: "Poštovanje!", drugom "Živija mi!", trećen "E, rodijak!", a najzadnjemu "Šta si se potulija?!", oli će mu to isto oni kasti.

Nema komentara:

Objavi komentar