nedjelja, 10. veljače 2013.


U Zagrebu je 2011. bilo deset puta više Šibenčana, nego u staroj jezgri u Šibeniku!


Kroz veći dija godine vako su prazne i Kalelarga i Masna (za koju puno novijih Šibenki i Šibenčana još nije njanke čulo, pa je jedni zovu Gornja kalelarga, a drugi Desna kalelarga, i to još meću po novinama i u oglase)


Okad je Šibenika, naši najambiciozniji judi selu prama metropolama: šta su u njijova vrimena činili i Tavelići, i Vrančići, i Visianiji, i Tomažejovi, a i puno njih iz 20., pa sve to višje njih i na početku 21. vika: jedni su išli prama Jeruzalemu, drugi prama Veneciji, Krakovu, Pečuju oli Budimu, treći prama Padovi i Triešteu, a najvišje njih, unazad 80 lita, prama Zagrebu. Drugo ime za šibenske najvišje ambicije nikad nisu bili ni Zadar, ni Split, a ni Šibenik, nego oli Venecija, oli Beč, oli Budim, ma za najvišje njih - Zagreb, di bi se školovali i ne bi tili nazad. Pa se danas niko ne triba čuditi, šta u Zagrebu - prama popisu stanovnika iz 2011. - živi dabi 10.000 Šibenčana (rođenih u Šibeniku više onih šta su njijovi potomci u prvon oli drugon i trećen kolinu, a rođeni u Zagrebu), oli dabi deset puta više njih, nego šta ih danas ima u staroj jezgri u Šibeniku! Većina njih ima diplome oli lipo živu a da se ne moraju ubijati od posla, pa se za dija njih znade i vanka Zagreba. Da bimo se boje razumili, recimo da u staroj jezgri danas živi manje od ijadu i po duša, od kojih je manje od njih ijadu Šibenčana, s prezimenima koja su stara više od 200 godina. A još do prija 40 lita, u staroj je jezgri bilo 7000 Šibenčana, a prija velike kuge iz 1649. prefin 10.000! Pa i danas, kad bi se sve inkartalo, teke nazzuntalo, pa pituralo, metnilo nove gurle i u sve unilo novu mobiju, u staru bi jezgru po današnjin standardima moglo stati najmanje osan ijada svita, pa bi se moglo kasti da bi tamo mogli odma doseliti zamalo svi naši iz Zagreba. A kad bi doselili barenko svi mlađi od 40 lita, ko bi nan bija ravan i bi li se pitali ko će priporoditi ovi grad? Ma, sad šta je, tu je. Nema nazad, pa moremo biti sritni šta nije gore, i dati sve od sebe, da nas ovi najnoviji Šibenčani, skupa sa sebon i svin ti novin sviton širon Hrvatske, na vrime uvedu drito u Evropu. Kolko god svi dobro znamo da će prija biti prama onoj našoj, šta glasi: stani di si, jerbo ni za di si - nisi. 

Ovi popis je prvi koji van se daje na znanje: nećete ga čuti ni od šibenske vlasti, ni od novinara, ni od šibenskih učenjaka, ni od šibenskih statističara, nego ćete ga naći samo u Šibenskon molitveniku, ka u naškon sveton pismu. Pa, evo, tog popisa naših najbrojnijih prezimena, šta su unazad 80 lita napunili Zagreb, da je milina (prama nalazima iz Popisa stanovništva iz 2011. godine). Prvi broj spominje kolko ih je iz kojeg plemena ukupno u Zagrebu, a oni u zagradama u kolko ih je zasebnih familija:

 1. Belamarić - 105 (48)

 2. Bujas - 93 (45)

 3. Ninić - 85 (33)

 4. Gulin - 66 (32)

 5. Šare - 56 (20)

 6. Guberina - 48 (20)

 7. Baranović - 47 (24)

 8. Baljkas - 40 (21)

 9. Mikulandra - 37 (23)

10. Friganović - 34 (16)

11. Batinica - 20 (12)

12. Čala - 20 (9)

13. Karađole, Karadžole i Karadjole - 16 (9)

14. Blaće - 15 (82)

15. Gojanović - 14 (7) 

Nema komentara:

Objavi komentar