nedjelja, 24. veljače 2013.


Šibenska imena po stolićima


Dvojici s ove slike iz 1969. dali su ime Ivo, a po jednomen Paško, Zdravko i Damir, pa bi se moglo kasti da su u ovomen slavnon četvercu s kormilaron (a, bili su peti na svitu!) jedni drugima obe ruke davala imena iz 15. i 19., ka i iz 20. vika


Sve do kraja 12. stolića nigdi nije zapisano ni jedno ime itijednoga Šibenčanina. A onda je najprvo zapisano ime Vsemira (za kojeg niko ne zna ni ko mu je bila mater, ni ko mu je bija ćaća, ni čije je bija race), koje prefin višje baca na češki, oli na ruski, i neće biti da je pripadalo baš pravom Šibenčancu. Poslin je sve išlo svojin puton, ka torta: red narodnih, red biblijskih, red fureštih imena. Da bi se boje vidilo kojih je bilo, kojih višje nema, a koja su priživila do danas, poslagali smo ih - one najviđenije - po stolićima, u kojima su se prvi put ukaživala.

13. STOLIĆE: Vsemir, Bogdan, Hvališa, Ivan, Juraj, Radovan, Radoslava, Slavoš, Stanimir, Stipan

14. STOLIĆE: Bratislav, Budislav, Cvita, Cvitan, Dišman, Dobroslav, Dominik, Dragoslav, Grgur, Hranislav, Martin, Mihovil, Milgost, Nikola, Ljuba, Ostoja, Petar, Pribislav, Slavogost, Stanača, Stojslava, Radonja, Vesela

15. STOLIĆE: Buna, Didomir, Dragan, Dragica, Frane, Gojslav, Matko, Paško, Priba, Radin, Zvane

16. STOLIĆE: Anton, Katarina, Ladislav, Magdalena, Margarita, Milašin, Rade

17. STOLIĆE: Dobrica, Grubiša, Radoje, Vidosava

18. STOLIĆE: Ana, Ante, Antonja, Božo, Duško, Ika, Ive, Jelina, Lucija, Luka, Manda, Matija, Mara, Mijat, Mijo, Miovil, Šinka, Uršula, Vid

19. STOLIĆE: Bare, Blaž, Dume, Dunko, Gajo, Glišo, Jako, Jere, Jerina, Joso, Jure, Krste, Lovre, Marketa, Krešo, Mate, Pere, Sava, Šime, Vicko, Vicula, Zorka, Ivo

20. STOLIĆE: Ćiril, Metod, Jugoslava, Zoran, Neda, Arsen, Slobodan, Meri, Ratko, Mirko, Slavka, Nada, Siniša, Branko, Irena, Damir, Zdravko, Dijana, Neven  


1 komentar: